Hvorfor har jeg en brændende passion for at hjælpe mennesker der er berørt af selektiv mutisme? 


I 2015, fødte jeg midt 3. barn, en lille pige med sociale udfordringer, bl.a. i form af total stumhed i specifikke situationer og/eller overfor specifikke personer.

Før vi opdagede, at selektiv mutisme var en lidelse, forstod vi ikke hendes opførsel.

Hvorfor undgik hun ting andre børn elskede? Hvorfor frøs hendes ansigtsmimik i bestemte situationer, eksempelvis i institutionen, eller når der var gæster, og endda overfor nærtstående familiemedlemmer? Hvor blev det ivrige og livlige lille snakkechartol af, når der var andre i nærheden? Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre for at hjælpe hende, og det var en utrolig frustrerende og trist tid, specielt for mig som mor.

Hvad der var endnu vanskeligere, da vi først selv blev bekendt med lidelsen, var at forsøge at hjælpe andre med at forstå hende.

Som en stolt mor og som pårørende til et barn med selektiv mutisme, vil jeg ændre dette, og derfor kom idèen til at lave et fagligt og personligt behandlings- og oplysningstilbud til alle berørte af selektiv mutisme.

Social- og specialfaglig vejleder

Jeg er 40 år. Jeg bor sammen med Rasmus og jeg har 4 børn, Hugo på 4, Fine på 6, Teo på 8, og Zoe på 18 år. Vi bor i dejlige Bredballe, i det østlige Vejle.

 

Jeg er uddannet socialpædagog fra Erhvervakedemi og Professionshøjskole, i Jelling i januar 2010; 

Specialisering “Børn og Unge” & Bachelorprojekt i “Æstetisk virksomhed og det gode børneliv”


Jeg har efterfølgende løbende taget kurser i neuropædagogik, sanseintegration, etik, kognition, og KRAP.

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefocuserede menneske- og behandlingssyn.


Jeg har gennem de sidste 16 år arbejdet med social- og specialpædagogik og været omkring følgende områder og opgaver:

  • Arbejdet med mennesker med hjerneskader og overbygninger.
  • Udarbejdet beskrivelser til udredning, af mennekser med hjerneskader, overbygninger og funktionsnedsættelser.
  • Tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af neuropædagogiske interventionsforløb, på baggrund af kognition og neuropsykologisk grundlag og sanseintegration.

  • Samarbejde og samtaler med pårørende 
  • Samarbejde og samtaler med eksterne samarbejdspartnere, psykiatere, speciallæger, myndighed, statsforvaltning, fysioterapeurter, socialrådgivere, lærere, ergoterapeuter m.fl.
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse, samt evaluere social- og specialpædagogiske indsatser og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, som understøtter udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber.
  • Analysere og vurdere forskellige institutionelle rammers og hjælpemidlers betydning for menneskers udvikling og for det social- og specialpædagogiske arbejde.
  • Agere professionelt inden for gældende retsgrundlag og varetage skriftlig kommunikation med relevante samarbejdspartnere, herunder i forhold til udredning.