Forløb & Priser

Ved pris på en opgave jeg ikke har beskrevet nedenfor, tag da gerne kontakt til mig på mail, under fanen "kontakt".

Familiebaseret

individuelt-forløb


Førstegangs samtale

En dybegående samtale med Jer, om Jeres udfordringer, Jeres hverdag, Jeres erfaringer fra fortiden og ønsker for fremtiden afklares. Jeg indsamler informationer helt fra graviditet og frem til d.d for at kunne skræddersy et forløb tilpasset Jeres familie. 


Efter førstegangssamtalen kan man kombinere de resterende samtaler.


Familiebaseret gruppe-forløb


Førstegangs samtale

En dybdegående samtale med Jer, om Jeres udfordringer, Jeres hverdag, Jeres erfaringer fra fortiden og ønsker for gruppeforløber afklares. 


Gruppeforløbet henvender sig til dig der er forældre til et barn med selektiv mutisme. Alderen på dit barn har ingen betydning.


Nyt gruppeforløb starter efteråret 2022


Fagpersoner og institutioner


Har du i hverdagen eller på din arbejdsplads berøing med mennesker der er tavse? 


Hvis vi skal gøre en forskel i forhold til børn og voksne med selektiv mutisme og angst, skal vi holde os opdateret på ny forskning og viden og få det omsat faglighed til praksis.


Jeg holder specialiserede og faglige oplæg og rådgivning for forskellige faggrupper bl.a. PPR, pædagogiske medarbejdere, sundhedsfaglige, ledere, familieplejere, sundhedsplejersker m.fl.