Fagpersoner og institutioner

Faglige oplæg og rådgivning


Har du i din hverdag eller på din arbejdsplads, berøing med mennesker der er tavse og/eller angste?


Stærke færdigheder kommer ikke af sig selv, men med de rigtige redskaber og ny viden, kan vi i et fællesskab og tværfagligt forum støtte børn og unge med selektiv mutisme og deres udvikling. Jeg kan komme ud og holde et oplæg, rådgivning, temadag(e), efter ønske - måske har I fokus på et særligt emne, som jeg kan understøtte.

Jeg sætter særlig fokus på at give Jer viden og redskaber til at hjælpe både barnet/den unge og familien.


Fagpersonaler spiller en særlig vigtig rolle i børnenes/unges mentale sundhed og sociale udvikling. Fagpersonaler er sammen med børnene i mange timer og i mange forskellige sammenhænge med mange muligheder for at stimulere og udvikle børnenes mentale sundhed og sociale kompetencer.

Fagpersonale har også en motivation for at give børn/unge de bedste forudsætninger i livet, og her er psykoedukation og sociale kompetencer en vigtig adgangsbillet.

Mange fagpersonaler giver udtryk for,  at de er usikre på, hvad de helt konkret kan gøre for at støtte barnet/den unge.


Priser (mulighed for betaling via ean.nr.):

 Kørsel og afgifter er gratis under 20 km fra Vejle Ø.

Derefter beregner jeg kørsel efter statens takster for kørsel i bil 2022, som er 3,51 kr. pr. km.


Rådgivning

Jeg tilbyder rådgivning af grupper og til individuelle (institutioner, ppr, viso, mv.).

Rådgivning kan være et led i overgange, omstillinger, skolevægring, vidensdeling, vejledning mm.


1 time (plus forberedelse) 2.489 kr. inkl. moms.


5 timer (plus forberedelse) 9.905 kr. inkl moms. (besparelse på 2.540 kr.)


10 timer (plus forberedelse) 15.395 kr. inkl. moms. (besparelse på 4.423 kr.)


Personalemøde-oplæg

Jeg kommer ud til Jer med et kort oplæg, om selektiv mutisme.

Oplæget kan formes efter Jeres ønske.


Samarbejde med kommuner i individuelle sager:

Hvis en kommune har en kompliceret sag, hvor der er behov for specialiseret viden og behandling, kan der etableres et samarbejde med mig. Dette gør det muligt for borger og familie at få den behandling der er behov for, men ikke selv har mulighed for at betale. Faktura sendes direkte til kommunen.